Navigacijos peržiūros paieška

Navigacija

Paieška

Logopedo paslaugos

Teikiamos paslaugas ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams. Dirbame su autistiškais, turinčiais Dauno sindromą ar kitus spec. poreikius vaikais. Mūsų tikslas – teikti logopedo paslaugas vaikams turintiems įvairių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų. Siekiame, kad kiekvienas apsilankymas būtų naudingas, skatintų vaiko motyvaciją mokytis ir įveikti kalbos problemas.

Teikiamos paslaugos:

  • Kalbinių gebėjimų įvertinimas
  • Individualios logopedinės pratybos
  • Tėvų, pedagogų konsultavimas

1. Kalbinių gebėjimų įvertinimas
Individualus vaiko kalbėjimo tyrimas. Jo metu įvertinama žodyno apimtis, gramatinė kalbos sandara, artikuliacinio aparato, garsų tarimo ir foneminės klausos ypatumai. Suteikiama išsami informacija bei rekomendacijos šeimos nariams apie kalbos ugdymą. Tėvams pageidaujama kalbinių gebėjimų įvertinimo išvados pateikiamos raštu.

2. Individualios logopedinės pratybos:
• Vėluojančios kalbos skatinimas
• Garsų tarimo mokymas
• Foneminės klausos lavinimas
• Žodyno turtinimas
• Gramatinės kalbos sandaros formavimas
• Rašymo ir skaitymo sutrikimų įveikimas
• Pagalba mikčiojantiems vaikams.
• Kalbinių gebėjimų grąžinimas (po traumos)

3. Tėvų, pedagogų konsultavimas.
Teikiama metodinė pagalba pedagogams apie specialiųjų poreikių vaikų ugdymą. Yra sukaupta nemažai literatūros specialiojo ugdymo, vaikų auklėjimo klausimais, įveikiant įvairius kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus. Specialiojo pedagogo, psichologo konsultacijos.

Logopedo paslaugos gali būti teikiamos kartu su spec. pedagogo, ergoterapeuto, psichologo ar meno terapeuto specialistais. Pasirinkti specialistai prisiderins prie Jums tinkamo laiko ir vienoje vietoje galėsite sulaukti bendros komandinės pagalbos.

Papildoma informacija